Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ   วันที่ประกาศ  21-08-2561

          23-26 ก.พ. 61 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน นายช่าง คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประติมากรรมไม้ไผ่ให้กับเยาวชน ประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ เปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แสดงผลงานและสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน สำนึกรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม นำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ จ.กาฬสินธุ์

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ
  คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61 
  พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่ 
  ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร 
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาหนดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ 
     คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
     

     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61
     

     นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การทำไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม่ไผ่)
     

     พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่
     

     ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
      

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์